KONTAKTA OSS

För hyrning av våra lokaler
Det finns möjlighet att hyra våra lokaler ,vilka är kyrkan och vår sommargård Solliden.

När det gäller kyrkan så tar du kontakt med Inge Lundeteg via mail. Meddela datum, tid och i vilket syfte du vill hyra lokalerna. Ta kontakt i god tid, du får besked inom en vecka.
lokalbokning@skarekyrkan.se

När det gäller hyra av Solliden så tar du kontakt med någon av våra Equmenia -anställda
martin.karlsson@skarekyrkan (tjänstledig t.o.m oktober) under tiden ta kontakt med lokalbokning@skarekyrkan.se
Vi har en alkohol och drogfri miljö i våra lokaler.

För att lämna kondoleanser i samband med begravningsgudstjänst
I samband med begravningsgudstjänster finns möjligheten att lämna kondoleanser. Vill du lämna en hälsning kontaktar du Kitty Jonsson på telefonnummer 054-530882.  

För visning av Boltziushemmet:
Ring 072-731 23 69 för bokning.
Telefonen är inte alltid bemannad men 
lyssnas av med jämna mellanrum.
Ring därför i god tid vid önskan om visning.

Magnus Berglund
Ordförande Skårekyrkan
magnus.berglund@mosaiken.nu

Alicia Strand
Ordförande Equmenia Skårekyrkan
strand.alicia@hotmail.com

Johanna Nilsson
Ordförande Equmenia Skårekyrkan
johanna.s.nilsson@hotmail.com

Johan Rodestedt 
Webmaster
admin@skarekyrkan.se

Skårekyrkan
Renvallsvägen 28
653 50 Karlstad

Bankgiro:
Skårekyrkan: 5597-0362
Equmenia Skårekyrkan: 541-0170

Swisch:
Skårekyrkan: 123-540 61 52
Equmenia Skårekyrkan: 123-550 28 77
 

 

 


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81