BARN & UNGDOM inom Equmenia Skårekyrkan

Vad är Equmenia Skårekyrkan?

Equmenia Skårekyrkan är föreningen som driver Skårekyrkans barn- och ungdomsarbete. Vi erbjuder olika typer av verksamheter såsom scout och tonårsarbete. Equmenia Skårekyrkan är en del av den nationella organisationen Equmenia. 

Equmenia Skårekyrkan har cirka 50 ideella ledare som tillsammans med kyrkans anställda ansvarar för de olika grupperna. Vi vill erbjuda en kristen och drogfri miljö där alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. 

Bli medlem
Kanske finns du med i någon av våra aktiviteter? Då skulle vi tycka det var jätteroligt om du blir medlem i Equmenia Skårekyrkan.
Genom att bli medlem stöttar du vår förening och gör det möjligt för oss att kunna fortsätta bedriva verksamhet för barn och unga i Skåre. Vår medlemsavgift är 100 kr/ år.

Du kan betala din medlemsavgift till din ledare i verksamheten eller så kan du betala in via Equmenia Skårekyrkans bankgiro 541-0170. Märk betalningen med ditt namn, personnummer och vilken termin avgiften gäller. Du kan även betala via Swish. Ange samma information som vid betalning via bankgiro. Vårt Swishnummer är 123 550 28 77.  

Ex. "Scout Scoutsson 1889-12-12-8956 HT 2016" 

Välkommen till oss!
För mer information, kontakta någon av våra anställda.


Om du klickar på länken nedan kan du läsa Equmenia Skårekyrkans stadgar.

http://www.skarekyrkan.se/intranat/docupload/StadgarforEqumeniaSkarekyrkan2016-10-22.pdf


 
 


 


Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81