Hållplats Livet

Equmenia Skårekyrkan

Kalender

Midsommar

Sön 11:00 Samlingssöndag i Skårekyrkan   Dagens Bibelord   Lör 3 sep kl. 9:30 Equmenia Skårekyrkans marknadsdag

På söndag flyttar vi tillbaka till Skårekyrkan efter att under sommaren ha haft våra gudstjänster på Solliden. Martin Karlsson kommer predika om att "Med er är det annorunda". Gson sjunger.

Vi fikar tillsammans efter gudstjänsten och i samband med det kommer också ett inredningsförslag presenteras av serveringslokalen.

Välkomna!

 

 

Auktion, loppmarknad, försäljning, lotterier och servering. Vi håller till mellan ICA och Källan.

Har du något att skänka? Vi hämtar gods i Karlstadsområdet! Ring oss på 072-937 17 86. Eller så lämnar du in det du vill skänka på Solliden i Skåre måndagarna 15, 22 och 29 augusti kl. 18-20, Gåsörtsvägen 6, 653 51 Karlstad.

Intäkterna denna dag går till vårt barn- och ungdomsarbete samt ett kvinnoprojekt i Pakistan.

Välkomna!
Skårekyrkan  |  Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad  |  Tel: 054-53 12 81